Maxx

ศูนย์บริการสาขารัตนาธิเบศร์(สำนักงานใหญ่)

ศูนย์บริการสาขารัตนาธิเบศร์(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 25/99 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร: 0-2832-2999 แฟ็กซ์: 0-2969-7500

เวลาทำการ
ฝ่ายขาย จันทร์-อาทิตย์ 8.00-19.00น.
ฝ่ายบริการ จันทร์-อาทิตย์ 8.00-17.00น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์)