Maxx

Lorem ipsum dolor sit amet

This is an example of a HTML caption with a link .

Lorem ipsum dolor sit amet

This is an example of a HTML caption with a link .

Lorem ipsum dolor sit amet

This is an example of a HTML caption with a link .

ศูนย์บริการสาขารัตนาธิเบศร์
(สำนักงานใหญ่)

โทร 0-2832-2999
แฟ็กซ์ 0-2969-7500

ศุนย์บริการสาขากาณจนาภิเษก
โทร. 0-2805-6815-8
แฟ็กซ์ 0-2805-6966

 

ศุนย์บริการสาขาพระราม2
โทร. 0-2453-2261-3
แฟ็กซ์ 0-2453-2264

 

ศุนย์บริการสาขาเพชรเกษม
โทร. 0-2812-4975-8
แฟ็กซ์ 0-2812-4450

 

รางวัลและความภาคภูมิใจ
ปี รางวัลที่ได้รับ
2010  รางวัลNSSW AWARD 2007 รางวัลดีเด่นในการสร้างความพึงพอใจลูกค้าในภูมิภาคประจำปี 2553
 บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด สาขาวงแหวนกาญจนา
2009 รางวัลผู้จำหน่ายที่มีผลการขายดีเยี่ยมอันดับที่1 กลุ่ม A บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด 
2009 ใบประกาศเกียรติคุณ บริษัทสยามนิสสันพระนคร2000 จำกัด สาขาพระราม2  ที่บรรลุความสำเร็จในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้านการขาย ประจำไตรมาศที่3/2009

                 ดูทั้งหมด